شبکه کارآفرینی

شبکه کارآفرینی

شبکه کارآفرینی آها مرکز رشد بدون دیوار است که قصد دارد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه را در راه اندازی کسب وکارهایشان کمک نماید.

ادامه مطلب

فراخوان تألیف (مرحله ی دوم)

فراخوان تألیف (مرحله ی دوم)

گروه آموزشی آها قصد دارد به منظور گسترش عناوین کتب دانشگاهی خود از اساتید محترم دانشگاه دعوت به همکاری نماید.

ادامه مطلب

عضویت در هیأت تحریریه گروه آموزشی آها

عضویت در هیأت تحریریه گروه آموزشی آها

گروه آموزشی آها قصد دارد از مدرسین و اساتید دانشگاه ها به عنوان عضو هیأت تحریریه خود دعوت به همکاری نماید.

ادامه مطلب

نامه جمعی از اساتید دانشگاه علمی کاربردی به وزیر علوم

نامه جمعی از اساتید دانشگاه علمی کاربردی به وزیر علوم

از چندی پیش بحث تغییر اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است و این موضوع سبب نگرانی بسیاری از صاحبنظران، دلسوزان و کارشناسان علمی کاربردی شده است.

ادامه مطلب

اینستاگرام علمی کاربردی فعال شد

 

7

ادامه مطلب

شبکه ارزش آفرینی دانش و مهارت راه اندازی می شود

شبکه ارزش آفرینی دانش و مهارت راه اندازی می شود

نظر به نقش ارتباطات در هم افزایی دانش و مهارت و استفاده از فضای مجازی در راستای افزایش  مهارت و دانش فنی، بدین منظور گروه آموزشی آها، مبادرت به راه اندازی شبکه ارزش آفرینی دانش و مهارت با همت جمع کثیری از صاحب نظران و اساتید دانشگاه ها نموده است .

ادامه مطلب

شبکه توزیع و انتشار کتاب های علمی-کاربردی

شبکه توزیع و انتشار کتاب های علمی-کاربردی

 

به منظور خدمت رسانی بیشتر به اساتید و مؤلفین علمی-کاربردی و  ارتقاء سطح کیفی آموزش ها و بهره گیری بهتر از منابع آموزشی معتبر و مطابق سرفصل شورای برنامه ریزی درسی ، شبکه توزیع کتب درسی دانشگاهی قصد دارد کتاب ها ی درسی چاپ شده توسط ناشرین معتبر را در مراکز آموزش علمی کاربردی  توزیع نماید.

ادامه مطلب